Christen Winther Obel Bestyrelsesformand

Bestyrelsesformand Christen Winther Obel, født i 1961, udpeget af Det Obelske Familiefond, hvor han har været bestyrelsesformand fra 2005 - 2021. 

Indtrådt som formand i bestyrelsen for Musikkens Hus den 30. marts 2014 og genvalgt i 2017.

Perioden udløber ved udgangen af 2021.

Christen er uddannet cand.polit., MBA og har primært arbejdet som konsulent inden for program- og projektledelse - nu i mindre omfang i regi af eget firma. 

Christen er udpeget som bestyrelsesmedlem i en række firmaer og institutioner bl.a. C.W. Obel A/S, Utzon Fonden, KUNSTEN, Skagens Kunstmuseer, Nordic Artists Management A/S, Concerto Copenhagen, Snyk og Øregaard Museum. Christen har været næstformand i bestyrelsen for Aalborg Symfoniorkester siden 2020.

Bestyrelsesformanden anses for uafhængig.

Billede af Christen Winther Obel