Maja Torp Nielsen Næstformand
Næstformand Maja Torp Nielsen, født i 1973, udpeget af Aalborg Kommune.

Indtrådt i bestyrelsen for Musikkens Hus den 1. januar 2022 og valgt som næstformand.

Perioden udløber ved udgangen af 2025.
Maja er uddannet Cand. Scient. Adm., MPG og arbejder til daglig som direktør for Brancheforeningen for æg- og sæddonation og som byrådsmedlem.

Maja er tillige ekstern censor hos AAU og UCN samt bestyrelsesmedlem i Novi Science Park, Port of Aalborg, BFC Event, Aalborg Symfoniorkester og Kammaprisen (stifter).

Næstformanden anses for uafhængigt.
Billede af Maja Torp Nielsen