Klima, energi og miljø

Solenergi og fjordvandsindtag
Musikkens Hus har installeret 262 solcellepaneler, der året rundt hjælper til at nedsætte husets energiforbrug.

Derudover benyttes fjordvandsindtag til at nedkøle huset det meste af året. Nedkølingen er mulig, når fjordens temperatur er 14 grader eller derunder. Ved temperatur under 14 grader, er det kun nødvendigt at anvende elektricitet til cirkulationspumpen.

Se en visuel beskrivelse her

Ventilation og dagslys
Et computersystem åbner og lukker vinduerne i husets foyerområder og Restaurant Fauna i fht. vindretning, vindstyrke, CO2-niveau og bygningens temperatur.

Graden af ventilation i øvelokaler, kontorer og mødelokaler er bestemt ud fra det enkelte lokales kapacitet, således at der ikke anvendes mere energi end højest nødvendigt til dette formål, hvilket ligeledes er årsagen til, at øvelokalerne kun ventileres, når de er i brug.

Bygningens design er udtænkt med afsæt i energibesparende tiltag. De mange runde vinduer og glasgulve i foyeren betyder, at behovet for kunstig belysning minimeres, og det naturlige dagslys udnyttes optimalt.

Læs mere om vores bæredygtige energisystem her

Omtanke 1400X1400